مقاله ميزان پذيرش پروتز در آمپوته هاي اندام فوقاني و ارتباط آن با نوع پروتز و سطح قطع عضو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: ميزان پذيرش پروتز در آمپوته هاي اندام فوقاني و ارتباط آن با نوع پروتز و سطح قطع عضو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتز اندام فوقاني
مقاله کارايي پروتز
مقاله پروتز مکانيکال
مقاله پروتز کازمتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قطع عضو اندام فوقاني باعث از دست رفتن بخش وسيعي از توانايي فرد در انجام فعاليت هاي مختلف مي شود که براي جبران آن از انواع مختلف پروتز استفاده مي شود. انواع مختلفي از پروتزهاي اندام فوقاني طراحي و ساخته شده است که با توجه به مکانيزم هاي حرکتي مي توان آنها را به پروتزهاي کازميک، مکانيکال و مايوالکتريک تقسيم کرد. متاسفانه ميزان پذيرش پروتز در بين آمپوته هاي اندام فوقاني بسيار پايين بوده كه اين امر به عوامل مختلفي بستگي دارد. در اين تحقيق سعي بر آن است که تاثير عواملي همچون سطح قطع عضو، نوع پروتز و مدت زمان استفاده از آنرا بر ميزان پذيرش پروتز مورد برسي قرار دهيم.
روش: تعداد ۷۶ نفر از آمپوته هاي اندام فوقاني در شهرستانهاي اصفهان، تهران، شيراز موردتحقيق قرار گرفتند براي ارزيابي ميزان پذيرش پروتز از يک پرسشنامه استاندارد استفاده گرديد.
نتايج: نتايج اين تحقيق نشان داد که بين ميزان پذيرش پروتز و سطح قطع عضو ارتباط معني داري وجود ندارد؛ با اين حال ميزان پذيرش پروتز در بين آمپوته هاي سطوح مچ و بالاي آرنج نسبت به سطوح ديگر کمتر است. نوع پروتز بر ميزان کارايي آن تاثير قابل ملاحظه اي ندارد؛ چرا که افراد اکثرا از پروتز درحد يک تکيه گاه استفاده مي کنند.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به اينکه ميزان پذيرش پروتز در ميان آمپوته هاي اندام فوقاني پايين مي باشد، بايستي در جهت بالا بردن زبيايي پروتز و افزايش کارايي آن تلاش کرد. آموزش صحيح افراد در نحوه استفاده از پروتز نيز مي تواند در اين زمينه مفيد باشد.