مقاله ميكرو گليا، دمانس همراه با HIV و تازه هاي درمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۵ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ميكرو گليا، دمانس همراه با HIV و تازه هاي درمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دمانس
مقاله AIDS
مقاله آپوپنوسيس
مقاله سلول عصبي
مقاله HIV
مقاله نورودژنراسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابوني فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از زمان شناخت ويروس ( HIV-Iنقص ايمني انساني)، ارتباط بين آسيب هاي عصبي بخصوص دمانس و علايم نقص ايمني حاد در سطح جهاني توسط مطالعات مختلف مشخص شده است. تقريبا شصت در صد از افراد آلوده به  HIV-I ، آسيب هاي عصبي را نشان مي دهند و تغييرات نوروپاتولوژي در نود درصد از موارد آتوپسي تاييد شده است. تقريبا سي درصد از اشخاص درمان نشده آلوده به HIV-I دچار دمانس مي شوند. هنوز مكانيسم اين تغييرات كاملاﹰ شناخته نشده است. شواهد منتج از آزمايش هاي درون و برون بدن موجود زنده، آپوپتوسيس عصبي را علت اصلي دمانس وابسته به HIV مي داند كه بدون آلودگي مستقيم سلولهاي عصبي رخ مي دهد. مسير اصلي آپوپتوسيس سلولهاي عصبي غيرمستقيم از طريق رها شدن سموم عصبي توسط سلولهاي فعال شده در سيستم عصبي مركزي نظير ميكرو گليا رخ مي دهد كه باعث مرگ تهييجي وتنش اكسيداتيو مي شوند. بعلاوه پروﺗﺌين هاي ويروسي در بيماري زايي دمانس وابسته به HIV مي توانند بطور مستقيم نقش داشته باشند. اين مقاله مروري، ساز و كارهاي مولكولي ايجاد دمانس وابسته به HIV و راهكارهاي درماني ممكن را مطرح مي كند.