مقاله مينوشناسي اهريمن در اوستا و متون پهلوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: مينوشناسي اهريمن در اوستا و متون پهلوي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهريمن
مقاله مينوشناسي
مقاله اهريمن در زندان
مقاله دفاع از اهريمن
مقاله سرنوشت اهريمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مفاخر صفدر (آرش)

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مينو شناسي اهريمن، عبارت است از بررسي و شناخت اهريمن در دنياي مينو؛ دنيايي كه موجودات آن در حالت ناديدني، ناپسودني و بدون تن هستند. در اين مقاله مينوشناسي اهريمن در اوستا و متون پهلوي مورد بررسي قرار مي گيرد. در گاهان، اهريمن به عنوان منش بد در برابر منش نيك قراردارد كه به آفريدگاري او در هفتها مي انجامد. در اوستاي نو اين حضور مينوي با ويران گريهاي اهريمن ادامه و با ناتواني و گريز او به دوزخ در رستاخيز پايان مي يابد. در متون پهلوي تصوير زندگي مينوي اهريمن گسترش مي يابد كه برجسته ترين ويژگي آن آموزه نيستي اهريمن در برابر هستي اورمزد است. اين آموزه از سويي انديشه هاي فلسفي و انتزاعي درباره اهريمن را به وجود آورده و از سوي ديگر انديشه گيتي پذيري او را فراهم مي كند تا اسطوره هاي مربوط به اهريمن به داستان و تمثيل دگرگون گردد. يكي از مباحث مهم در مينوشناسي اهريمن، زنداني شدن او در آسمان در حالت مينوست. اين گرفتاري انديشه هاي فلسفي، تمثيلي و نمادي را به وجودآورده كه نخستين بنيادهاي آموزه دفاع از اهريمن در آنها ديده مي شود. در فرجام شناسي ايراني، اهريمن يا ناكار شده و به دوزخ افكنده مي شود (بازتاب چالش هاي دروني و رواني انسان) و يا كشته مي شود (بازتاب سرنوشت شورشيان و بددينان).