مقاله ميکروفاسيس ها، محيط رسوبي و ويژگي هاي مخزني سازند داريان در برش زير سطحي چاه X1 در ميدان نفتي سلمان، خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ميکروفاسيس ها، محيط رسوبي و ويژگي هاي مخزني سازند داريان در برش زير سطحي چاه X1 در ميدان نفتي سلمان، خليج فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميکروفاسيس
مقاله محيط رسوبي
مقاله ويژگي مخزني
مقاله سازند داريان
مقاله ميدان نفتي سلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاپور بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني داوود
جناب آقای / سرکار خانم: نوري بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند داريان (آپتين) يکي از سنگ مخزن هاي مهم هيدروکربن گروه خامي در جنوب باختر ايران است. با توجه به اين که ارزيابي دقيق سنگ هاي مخزن با بررسي ميکروفاسيس ها، محيط رسوبي و ويژگي هاي مخزني آ ن ها امکان پذير است، دراين راستا، برش زير سطحي (چاه (X1از سازند داريان در ميدان نفتي سلمان، واقع در ۱۴۴ کيلومتري جنوب جزيره لاوان (خليج فارس) با اهداف ياد شده انتخاب و بررسي گرديد. بررسي هاي گسترده ميکروسکوپي نهشته سنگ هاي سازند داريان درچاه ياد شده به شناسايي رخساره هاي گوناگون در قالب ۴ دسته رخساره اي وابسته به محيط هاي درياي باز (A)، سد (B)، تالاب (C) و پهنه جزر و مدي (D) انجاميده است. بررسي تغييرات عمودي و جانبي رخساره ها ومقايسه آن ها با محيط هاي رسوبي امروزى و قديمى نشان مي دهد که رخساره هاي سازند داريان در چاه مورد مطالعه در يک پلاتفرم کربناته از نوع شلف حاشيه دار پديد آمده اند. ارزيابي تخلخل و تراوايي با توجه به نحوه توزيع ميکروفاسيس ها و ترسيم نمودارهاي آن، حاکي از آن است که ميکروفاسيسC1 وابسته به محيط تالاب به دليل شکستگي زياد، بيشترين کيفيت مخزني سازند داريان را دارد، از ساير تخلخل هاي عمده سازند داريان مي توان به تخلخل هاي بين دانه اي و بين بلوري در ميکروفاسيس هاي ديگراشاره کرد.