مقاله ميکروفاسيس ها و دياژنز سازند آسماري در ميدان نفتي لالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: ميکروفاسيس ها و دياژنز سازند آسماري در ميدان نفتي لالي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند آسماري
مقاله رمپ
مقاله ميکروفاسيس
مقاله دياژنز
مقاله محيط رسوبي
مقاله ميوسن زيرين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عين الهي علي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند آسماري در ميدان نفتي لالي واقع در ۴۰ کيلومتري شمال غرب مسجد سليمان، يک توالي ضخيم آهکي، آهک شيلي و آهک دولوميتي-انيدريتي (جمعا حدود ۴۰۰ متر)، با سن ميوسن زيرين مي باشد. اين سازند در ميدان ياد شده، فاقد آسماري تحتاني بوده و داراي عضو تبخيري کلهر و انيدريت قاعده اي است. مطالعه ۱۶۰ مقطع نازک حاصل از مغزه ها (۳۰ عدد) و خرده هاي حفاري سازند آسماري در چاه هاي ۲۰ و ۲۲ ميدان نفتي لالي، منجر به شناسايي ۱۰ ميکروفاسيس در شش کمربند رخساره اي شامل سوپراتايدال، اينترتايدال، لاگون، سد ماسه اي يا شول، درياي باز کم عمق و حاشيه حوضه، شده و مشخص گرديد که اين سازند در يک محيط رمپ کربناته از نوع هموکلاين نهشته شده است. از فرآيندهاي دياژنزي در سازند آسماري، مي توان به تراکم فيزيکي و شيميايي، سيماني شدن، انحلال و ايجاد تخلخل هاي عمدتا حفره اي و کانالي، نوشکلي، دولوميتي شدن، انيدريتي شدن، فابريک ژئوپتال، شکستگي ها، ميکرايتي شدن و فرآيندهاي زيستي اشاره کرد. در رابطه با کيفيت مخزني سازند، تخلخل هاي حاصل از شکستگي ها، نقش مهمتري را ايفا نموده اند و تخلخل هاي حفره اي و کانالي به دليل گستردگي کمتر، نقش چنداني را نداشته اند. اين فرآيندها در سه محيط دياژنز دريايي، متئوريک و دفني اتفاق افتاده اند.