مقاله مکاشفه عرفاني و بررسي اعتبار آن در کلام خدا و کلام معصومين (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در عرفان اسلامي (اديان و عرفان) از صفحه ۳۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مکاشفه عرفاني و بررسي اعتبار آن در کلام خدا و کلام معصومين (ع)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکاشفه
مقاله مشاهده
مقاله کشف
مقاله شهود
مقاله ميزان
مقاله صدق
مقاله کلام خدا
مقاله کلام معصومين (ع)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افسري ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي مکاشفه و مشاهده عرفاني و اعتبار آن درکلام خدا و معصومين پرداخته مي شود. چرا که بحث کشف و شهود پيوسته در عرفان اسلامي مطرح بوده است و اصلا پايه عرفان اسلامي بر اساس مکاشفه و مشاهده عالم غيب است. سوالي که مطرح است اين است که آيا اين قضيه در شريعت مقدسه نيز مطرح شده است و اگر مطرح شده است، چه بهايي به آن داده شده است؟ به همين منظور به دو منبع اصيل يعني قرآن و روايات معصومين (ع) استناد مي شود تا مشخص گردد که ديدگاه پيامبر عظيم الشان اسلام (ص) و جانشينان بر حقش چگونه بوده است و آيا آن بزرگواران نيز داراي مکاشفه بوده اند و اگر چنين بوده، تفاوت مکاشفات آنان (معصومين) با ديگران (غير معصومين) چه بوده است؟
در اين پژوهش پس از بررسي اين نتيجه حاصل مي شود که کشف به دو صورت کشف صوري که مربوط به ملکوت سفلي و کشف معنوي که مربوط به ملکوت عليا است مي باشد. اولياي الهي و عرفا از مراتب کشف صوري تا کشف ذوقي و از مراتب کشف معنوي تا پايان مکاشفات سري مي توانند راه پيدا کنند ولي مرتبه خفي و اخفي که استغراق در مقام احديت است مخصوص رسول گرامي اسلام و (ص) و ائمه معصومين (ع) است؛ همچنين مکاشفات صحيح مربوط به معصومين (ع) است که در راستاي شريعت الهي مي باشد. بنابراين مکاشفه تامه محمديه کامل ترين مکاشفه اي است که در امکان يک انسان است.