مقاله مکانيابي خدمات شهري با ترکيب GIS و مدل AHP (نمونه موردي: مدارس ابتدايي شهر شاهرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۹۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: مکانيابي خدمات شهري با ترکيب GIS و مدل AHP (نمونه موردي: مدارس ابتدايي شهر شاهرود)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانيابي
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پور علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي فضاهاي آموزشي ابتدايي شهر شاهرود نشان از ناسازگاري زياد با کاربري هاي اطراف خود، عدم وجود مدارس در برخي از محلات که با توجه به جمعيت نياز به اين کاربري دارند و در کل عدم توزيع فضايي مناسب در شهر دارد. براي رسيدن به وضعيت مطلوب پخش و جابجايي و ايجاد مدارس جديد در شهر ضروري است. وجود معيارها و ضوابط گوناگون در انتخاب مکان جديد، استفاده از روش هاي تحليل تصميم چندمعياري را ضروري مي کند. يکي از پرکاربردترين و رايج ترين اين روش ها فرآيند تحليل سلسله مراتبي يا AHP مي باشد. در اين پژوهش معيارهاي مورد نظر براي ايجاد مدارس جديد با استفاده از مدل AHP وزن دهي شده و آنها در GIS با هم ترکيب گرديده اند تا مکان هاي مناسب براي ايجاد مدارس جديد مشخص شود.