سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید فلقی – دانشگاه تربیت مدرس- بخش برق
مریم رمضانی – دانشگاه تربیت مدرس- بخش برق
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس- بخش برق
محسن پارسا – دانشگاه تربیت مدرس- بخش برق

چکیده:

قابلیت اطمینان شبکه ای توزیع از جمله موارد مهمی استکه توجه بسیاری از شرکت های توزیع را به خود جلب کرده است. مکان سکسیونرها نقش مهمی را در بهبود قابلیت اطمینان سیستم بازی می کند. این مقاله با در نظر داشتن ملاحظات اقتصادی، مدلی را برای مکان یابی سکسیونرها در شبکه های توزیعفشارمتوسط هوایی معرفی می کند که هزینه های سمایه گذاری و نگهداری و هزینه انرژی فروخته نشده شبکه توزیع را در نظر می گیرد. در این مدل سکسیونرهای غیراتوماتیک در نظر گرفته شده است و برای حل مساله جایابی سکسیونرها از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی استفاده شده و نتایج الگوریتم در یک مثال ارائه شده است.