سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مارال خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
محمدصادق عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
سپیده داداشی خانقاه – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
فریدون سرمدیان – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

چکیده:

دفن بهداشتی زباله، عملیات مهندسی خاصی است که بر اساس آن زباله را چنان در خاک مدفون می کنند که لایه بندی و پوشش آن هیچ زیانی به محیط زیست انسان و سایر موجودات نرساند. طی این عملیات حجم زباله به حداقل ممکن می رسد و در پایان روز لایه های زباله به طور صحیح با خاک پوشانده می شود. در این روش مواردی چون بو، دود، آلودگیهای خاک و آبهای زیرزمینی و
سطحی به حداقل ممکن می رسد. و مهمترین عامل آلودگی یعنی شیرابه کنترل می گردد. شهر تاکستان با جمعیتی افزون بر ۴۵۰۰۰ نفر(آمار ۱۳۸۳ ) در استان قزوین قرار گرفته است. برای تعیین مکان مناسب جهت دفن پسماندهای شهری پارامترهای شیب، سطح آب زیرزمینی، آبهای سطحی، خاک، زمین شناسی، فاصله محل دفن تا شهر، در دسترس بودن راههای اصلی و کاربری زمین در نظر گرفتهشد. و از GIS به عنوان ابزار قدرتمند در بالا بردن سرعت و دقت استفاده شد. در این تحقیق سعی شده با تعیین محدوده های قابل قبولبرای هریک از پارامترهای ذکر شده، نقشه های مورد نیاز تهیه و با منطق بولینBooleanتفکیک مناسب و نامناسب) مورد تجزیه و )تحلیل قرار گرفته و نهایتا نقشه مکان مناسب برای دفن زباله های شهری حاصل گردید.