سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
حکیمه نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی
فریدون بابایی اقدم – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی
محمدحسن یزدانی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
ایجاد شهرک های جدید به منظور پاسخگویی به نیازهایی مانند جذب سرریز جمعیتی، تأمین مسکن و بسیاری از عوامل دیگر صورت می گیرد، اما به خاستگاه آنها در فرآیند توسعه پایدار از دیدگاه برنامه ریزی و طرح ریزی محیطی توجهی نمی شود و بروز مشکلات محیط زیستی، در ابعاد مختلف، ناشی از عدم رعایت ملاحظات و معیارهای محیط زیستی در مکان یابی شهرک های جدید است هدف اصلی تحقیق، تعیین بهترین مکان مناسب برای توسعه شهری است که کمترین اثرات سوء را در حال حاضر و در بلند مدت به دنبال داشته باشد. در پژوهش حاضر، پس از مطالعه پارامترهای اکولوژیک، اعم از پارامترهایی نظیر ارتفاع، شیب، عمق و بافت خاک، زمین شناسی، لیتولوژی، آب های زیرزمینی، آب های سطحی (رودخانه ه ا)، فاصله از فضای سبز، فاصله از اراضی کشاورزی، فاصله از مراکز صنعتی و نظامی که در کاربری توسعه ی شهری مؤثرند، شناسایی و نقشه سازی این پارامترها در منطقه ی پیرامونی دریاچه شورابیل به کمک GIS انجام گ رفت. جهت دستیابی به نتیجه مورد نظر از روش تلفیقی وزنی در محیط Arcgis استفاده نمودیم. نتایج به دست آمده، می توانند بعنوان یک الگو جهت استفاده طراحان و برنامه ریزان شهری مورد استفاده قرار گیرند.