سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی حاجی زاده – کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
راهله شهریاری – کارشناس زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی امانیان – کارشناس ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

مسأله دفن پسماندهای خطرناک همواره از دغدغه های زیست محیطی کشورهای در حال توسعه محسوب می شود . در کشورمان علی رغم اهمیت این نوع پسماندها مدیریت آنها همانند زباله های شهری است و هیچ نوع لندفیل ویژه ای برای این نوع ضایعات تاکنون وجود نداشته است . هدف از این مطالعه که با حمایت سازمان محیط زیست کشور صورت گرفته است، پی جویی مناطق مستعد جهت دفن زبالههای خطرناک در استان خراسان رضوی می باشد . بدین منظور ابتدا در محیط GIS مناطق ممنوعه که به هیچ عنوان نمی توان در آن مکانها لندفیل احداث کرد مشخص و از نقشه استان حذف شده، سپس مناطق باقیمانده طی دو مرحله امتیاز بندی شده و نهایتاٌ محدوده های مستعد مشخص شده است . مرحله اول مطالعات پهنه بندی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ با استفاده از ۶ لایه زمینشناسی، ریختشناسی، پوشش گیاهی، شیب، بارش و تبخیر صورت گرفته است . مرحله دوم مطالعات با حساسیت و دقت بیشتر در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ و براساس پارامترهای زمینشناسی، پوشش گیاهی، شیب، قابلیت اراضی، کیفیت آب زیرزمینی، پروفیل خاک، عمق آب، دسترسی به منابع قرضه و زهکشی سطحی انجام شده است . نتایج این مطالعات منجر به معرفی هشت منطقه مناسب گردید