سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

گوهر فروزنده شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واح
اسماعیل کهرم – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حسنعلی لقایی – مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق

چکیده:

بشر با دگرگونی محیط زیست خود و تغییر و تحولات زیانباری که انجام داده است فضای ناخوشایندی را در محیط های شهری برای خود ساخته است.که برای فرار از آن مشتاق به تفریح در طبیعت و دسترسی به نقاطی است که بوسیله نظام حمل و نقل مدرن به سهولت امکان پذیر نباشد.امروزه صنعت توریسم یا گردشگری که ناشی از نیاز درونی انسانهاست به یکی از فعالیتهای مهم و شاخص اقتصادی کشورها تبدیل گشته است.ودر تامین منافع ملی کشورها و نیزدر بخشاقتصاد فرهنگ و …نقش موثری را ایفا می کند.منطقه دره عشق واقع در استان چهار محال و بختیاری یکی از مناطق دارای پتانسیل برای توسعه اکوتوریسم است.این منطقه توانایی توسعه فعالیت های مختلف توریستی از قبیل تماشای حیات وحش قایقران آبهای خروشان کوهنوردی و صخره نوردی صید ورزشی و اردو زنی را می توان برای منطقه برنامه ریزی کرد.یکی از پتانسیل های بالای منطقه ایجاد برنامه های توریسم عشایری و روستایی است.این منطقه همچنین زیستگاه و رویشگاه گونه های گیاهی و جانوری متعددی است که حساسیت منطقه را از لحاظ زیست محیطی افزایش می دهد.لذا برای توسعه اکوتوریسم پایدار در این منطقه نیاز به احداث و برنامه ریزی فعالیت هایی که آسایش و آرامش را برای بازدیدکنندگان به همراه داشته باشد.از یک سو و حساسیت فاکتورهای زیستی منطقه اعم از خاک آب منابع گیاهی حیات وحش و … از سوی دیگر لزوم اهمیت و دقت نظر در ارزیابی توان اکولوژیک منطقه که منجر به تعیین ناحیه بندی با کاربری حفاظت تفرج و …باشد.را آشکار می سازد.در این تحقیق مکانیابی دهکده توریستی به وسیله ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین روش دکتر مخدوم و با استفاده از ابزار GISصورت گرفته است.در بین مناطقی که توان تفرجی داشته اند منطقه ای موسوم به دره مور برای تفرج مناسب دیده شد.این منطقه مشرف به آبشار دره عشق بوده و دارای ارزشهای بصری فراوانی است.برای افزایش امکانات رفاهی منطقه در این محدوده سایت های اقامتگاهی اردوگاهی و خورگشت گاهی در نظر گرفته شده است.این محدوده مرکز تفرج اتلاق می گردد.و سایر فعالیتهای اکوتوریستی که منطقه نیز توانایی آن را داشته باشد و با اهداف حفاظتی منطقه مغایرت نداشته باشد می تواند در سایر محدودهای مناسب تفرج گسترده در نظر گرفته شود در درون محدده تفرج متمرکز فقط برای آن دسته از فعالیت ها که نیاز به تاسیسات داشته اند جانمایی صورت گرفته است.