سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری، دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید عبادی – استادیار دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سلمان احمدی – دانشجوی دکترا دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه معضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه بخصوص در مناطق مرکزی شهر، گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ می باشد. پارکینگ های عمومی به عنوان یکی از اجزای مهم یک سیستم حمل و نقل شهری مرن، وظیفه فراهم آوردن سطوحی، برای خارج کردن ترافیک ساکن از سیستم ارتباط شهری و در نتیجه کاهش شلوغی و راهبندانهای ترافیکی مرکز شهر را برعهده دارند. مکانیابی مناسب پارکینگ های عمومی باعث افزایش کارایی پارکینگ و در نتیجه کاهش پارک حاشیه ای و روانی ترافیک و بطور غیرمستقیم باعث افزایش عرض خیابانها می گردد. در حال حاضر مکانیابی پارکینگهای عمومی به روش سنتی و با بازدید از محل انجام می گیرد. در این روش در نظر گرفتن کلیه پارامترهای موثر در مکانیابی پارکینگ عمومی امکان پذیر نبوده و مکانهای انتخای فقط با لحاظ نمودن تعداد محدودی از پارامترها مانند قیمت زمین انجام می گیرد. این امر باعث دور افتادن پارکینگ از مراکز جاذب سفر و احداث پارکینگ در خیابانهای شلوغ و افزایش ترافیک این خیابانها می شود. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) که علم و فناوری تجزیه و تحلیل داده های مکان مرجع می باشد، ابزاری مناسب جهت یافتن بهینه ترین مکان جهت احداث پارکینگهای عمومی می باشد. استفاده از GIS در این زمینه باعث کاهش بازدیدهای زمینی و افزایش دقت و صحت کار می گردد. این مقاله نحوه مکانیابی بهینه بوسیله GIS جهت احداث پارکینگهای عمومی با در نظرگرفتن کلیه پارامترهای موثر در مکانیابی بطور همزمان، را ارائه می دهد. در این مقاله پارامترهای موثر در مکانیابی پارکینگهای عمومی از دو دیدگاه اصلی مطلوبیت پارکینگ برای پاک کردن و مشکل آزادسازی زمین بخصوص در مناطق مرکزی شهرها بررسی شده است و با توجه به این دودسدگاه مدل مفهومی مکانیابی پارکینگ تهیه شده است. در ادامه مکان مناسب برای پارکینگ برای یکی از نواحی ترافیکی شهر شیراز انتخاب شده است. در این مقاله از روشهای مختلف تلفیق اطلاعات نظیر همپوشانی شاخص و روشهای فازی استفاده گردیده و در پایان روشهای مختلف مقایسه و روش مناسب پیشنهاد شده است.