سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشاد نوریان – استاد گروه شهرسازی دانشگاه تهران، مشاور مرکز اطلاعات جغرافیایی شهرت
علی شکوهی – کارشناس مهندسی ژئوماتیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

کارآمدی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS)در طراحیها و برنامهریزی شهرها و برای توزیع مناسب کابریها در شهرها موضوع مهم و کمتر شناخته شدهای است.استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامهریزی کاربریهای شهری، امکان مکانیابی مناسب را برای عملکردهای شهری فراهم میآورد