سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
سیدمحمد علی سخائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهر، دانشگاه غیرانتفاعی نور طوبی تهران
امیر سام بختیاری نسب – کارشناس ارشد عمران گرایش سازه، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

چکیده:
مسئله مهم در شهرها رسیدن به توسعه پایدار است و به منظور توسعه پایدار شهری در محیط جغرافیایی، طرح ها و اقدامات بهسازی و نوسازی شهر باید متناسب با ساختار اکولوژیک آن منطقه صورت گیرد زیرا که یک شهر متشکل از مجموعه ای از نظامهای کالبدی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی است. در حال حاضر بسیاری از شهرهای کشور با مسئله ای به نام بافت های فرسوده مواجه هستند. این بافت ها یا هسته های قدیمی شهرها بوده و به مرور زمان دچار فرسودگی و عدم کارایی شده اند و یا در دوران معاصر بدون رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی شکل گرفته و از این رو اکنون با مسائل و مشکلات بسیاری روبرو بوده و این مشکلات را به کل شهر نیز تسری می دهند. بهنظر می رسد در بافت های فرسوده با توجه به وسعت دامنه و شدت مسائل گریبانگیر این بافت ها کارآمدترین رویکرد که بتوان برای مواجهه با کاستی ها و نارسائی ها اتخاذ نمود، نیل به اهداف توسعه پایدار در عرصه بهسازی و نوسازی این بافت ها می باشد. امروزه شناسایی، رتبه بندی معیارها و مکان یابی خدمات و مراکز مختلف شهری امری مهم در برنامه ریزی و طراحی شهری محسوب می شود و در واقع این موضوع به تصمیم گیری مناسب تر مسئولان و مدیران شهری کمک شایانی می کند. در این تحقیق تلاش گردیده مکان یابی دفاتر تسهیلگری و خدمات نوسازی، برای تسریع در روند نوسازی بافتهای فرسوده شهری در راستای نیل به اهداف پایدار انجام گیرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی، پرسشنامه و برای بررسی موضوع از سیستم اطلاعات جغرافیایی، GIS فرایند تحلیل شبکه ای ANP استفاده شده است. با توجه به وجود ۱۶۹۱ هکتار بافت فرسوده مصوب در کلانشهر شیراز و معضلات و مشکلات موجود در زمینه نوسازی آنها، سه محدوده بافتهای فرسوده شهری مصوب شامل محلات کشن، قاآنی و چوگیا برای بررسی در نظر گرفته شده است.