سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا محمودی – فوق لیسانس مهندسی معدن از دانشگاه تهران، شرکت بین المللی مهندسی ایر

چکیده:

روش استخراج جبهه کار طولانی یکی از روش های متداول و کار آمد به ویژه در استخراج زغالسنگ می باشد. در کشور ما این روش به صورت غیر مکانیزه و با ابتدایی ترین تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد و به تازگی اولین معدن مکانیزه زغالسنگ کشور که بزرگترین معدن زغالسنگ کشور نیز خواهد بود در منطقه پرورده طبس در حال احداث می باشد. عمده تولید این معدن نیز به روش استخراج جبهه کار طولانی حاصل می آید.
اجزا و عناصر اصلی روش استخراج جبهه کار طولانی شامل سه سیستم استخراج، باربری و نگهداری می باشند که در اجرای مکانیزه عملیات از ماشین زغالبر، رنده و یا شیرر بعنوان استخراج، از ناوزنجیری و یا ناوزره دار به عنوان سیستم باربری و از پایه های فلزی و یا انوع مختلف نگهداریهای قدرتی بعنوان سیستم نگهداری بهره گرفته می شود. بررسی و گزینش تجهیزات بکاررونده در هر عملیات با سیستم می بایست بر اساس قابلیت انطباق آنها با سایر تجهیزات عملیاتی و انجام کلی عملیات یا سیستم می بایست بر اساس قابلیت انطباق آنها با سایر تجهیزات عملیاتی و انجام کلی عملیات سه گانه صورت گیرد. جهت بهره وری مناسب از روش مکانیزه، اطمینان از وجود شرایط فنی مناسب جهت مکانیزاسیون و دقت در طراحی عملیات و انتخاب تجهیزات ضرورت دارند و در این میان طراحی عملیات نگهداری از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع کلید موفقیت عملیات در روش استخراج جبهه کارطولانی کنترل صحیح سقف و اجرای مناسب عملیات نگهداری است. چنانچه مکانیزاسیون معادن بخصوص اجرای مکانیزه روش استخراج جبهه کارطولانی بدون بررسی جامع فنی و ارزیابی مشکلات اعمال گردد می تواند ایمنی و در نهایت توجیه پذیری فنی و اقتصادی معدنکاری را کاهش دهد. از اینرو اطمینان از وجود شرایط فنی و اقتصادی لازم می بایست در مرحله طراحی مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با طرح مباحث فوق سعی در بیان ویژگیهای کلی تجهیزات بکاررونده در روش استخراج جبهه کارطولانی مکانیزه و برداشتن گامی در راستای اعمال صحیح مکانیزاسیون بپیژه در معادن زغالسنگ دارد.