سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا شهلازاده – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان

چکیده:

زیربنایی ترین اصل برنامه ریزی علمی، داشتن بانکهای اطلاعاتی صحیح و قابل اطمینان می باشن. برای دستیابی به شبکه الکتریکی منظم و برق رسانی بی وقفه نه تنها تولید در حد مطلوب الزامی است، بلکه علم بر آنچه در شبکه وجود دارد حیاتی می نماید. ارزیابی کامل و تدوین برناه های علمی و عملی، پوشانیدن نقاط ضعف و یا کور شبکه و نتیجتا کاهش تلفات سنگین موجود، همچون نیروگاه هایی می ماند بدون صرف هزینه های گزاف جهت نگهداری و سرویس دهی. کامپیوتری ساختن (مکانیزاسیون) اطلاعات شبکه های توزیع( و فوق توزیع) بنیادی ترین طرح جهت آگاهی داشتن کامل از شبکه های تحت بره برداری است. در این مقاله روش مکانیزاسیون یک شبکه توزیع واقعی ارائه و نمایش داده شده و این روش با سایر روشهای موجود مقایسه و مناسبترین آن با توجه به شرایط موجودی شبکه های توزیع ایران مورد بحث قرار می گیرد و نهایتا نتیجه گیری و پیشنهادات لازم ارائه می گردد.