سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ناصر قندهاری – شرکت برق منطقه ای هرمزگان
خلیل قلمبر – شرکت توزیع نیروی برق مرکز تهران

چکیده:

وقتی به غایت و کنه جمله ”اگر نتوانید اندازه گیری کنید، نمی توانید کنترل کنید و اگر نتوانید کنترل کنید، نمی توانید مدیریت کنید، و اگر نتوانید مدیریت کنید، نمی توانید بهبود ایجادکنید.“ پی ببریم آنگاه برای اندازه گیری کردن فعالیت هایمان، به دنبال تبدیل و تعریف اهداف سازمان به شاخص های قابل اندازه گیری کمی، کیفیت کارهایمان خواهیم رفت تا بتوانیم براساس این شاخص های تعریف شده عملکرد واحدهای تحت پوشش مناطق و شرکت های توزیع را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم و در نهایت با مقایسه عملکرد با اهداف، اثربخشی فعالیت های سازمان را بررسی نماییم. علی رغم تدوین و ابلاغ شاخص ها و عوامل ارزیابی توسط وزارت نیرو متاسفانه در نحوه ارائه مستندات عوامل ارزیابی هیچگونه راهکار و روش مطلوب و یکسانی ارائه نگردیده است. مضافًا اینکه ارزیابان نیز در هر سال به یک صورت انتظارات خود را از واحد ارزیابی شونده درخواست می نمایند که این خود، ارائه و تهیه مستندات عوامل ارزیابی را مشکل تر می سازد. همچنین پس از استقرار نظام تضمین کیفیت در شرکت های توزیع و عدم تعریف جایگاه ارزیابی و ممیزی تهیه اطلاعات و مستندات و شاخص ها و عوامل ارزیابی در نظام تضمین کیفیت، حجم ثبت اطلاعات، در فرمت مناسب و یکسان را دو چندان کرده است . در این مقاله در جهت آسان سازی ثبت اطلاعات و ایجاد فرم ها و جداول بهینه در بخش ارزیابی بهره برداری با استفاده از نر م افزار اکسل به عنوان قدم اولیه در مکانیزاسیون ارزیابی و تدوین بانک اطلاعاتی جامع از تمامی عوامل ارزیابی اقدام گردیده، سپس کلیه مستندات در سیستم تضمین کیفیت تعریف شده و تهیه مستندات نه به صورت شب امتحانی بلکه در طول سال و روزانه در نرم افزار مذکور ثبت و آماده می گردد، و سوابق و مستندات جاری مربوط به سیستم کیفیت و شاخص های عوامل ارزیابی یکسان انجام و درنهایت عامل مهم موفقیت شرکت های توزیع در یکسان سازی تهیه مستندات شاخص ها و عوامل ارزیابی و پرهیز از روش سلیقه ای بیان می گردد.