سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد طولمی نژاد – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین عربی – دانشیار دانشگاه علم و صنعتایران
علی مهریاب – فارغ التحصیل دکتری

چکیده:

فرآیند جوش سرد که طی آن با اعمال نیروی فشاری در دمای محیط دو فلز به یکدیگر متصل می گردند, عمومًا از طریق نورد سرد و با استفاده از چند لایه فلزی صورت می گیرد. در این تحقیق سطوح فولادی به دو روش برسکاری و پوشش دهی کرم سخت آماده سازی شد. سپس با قرار دادن صفحات فولادی بین دو ورقه برنجی و نورد آنها کامپوزیت سه لایه برنجفولادبرنج با درصدهای کاهش ضخامت متفاوت بدست آمد. به منظور تعیین استحکام باند فصل مشترک کامپوزیت سه لایه نمونه ها تحت آزمایش لایه کنی قرار گرفتند. همچنین توسط روش المان محدود FEM با توجه بهفشار محاسبه شده تحت میزان درصد کاهش ضخامت نوردی، تغییر شکل فصل مشترک توسط نرم افزار ANSYS محاسبه گردید. سپس برای بررسی و تحلیل تاثیر روش آماده سازی سطوح برکیفیت جوش سرد ایجاد شده و مکانیزمهای استحکام بخشآن از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی استفاده شد.