سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مصطفی دستمردی – مدیر کیفیت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محمدعلی نیکویی – کارشناس برنامه ریزی و نظارت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مسعود حیدری – کارشناس تضمین کیفیت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حسین بیگی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

چندسالی است که توسعه سیستم های اطلاعاتی و اجرای سیستم های مدیریت کیفیت و تولید در سازمان ها و مراکز مختلف مورد توجه مجامع علمی و تخثصصی دنیا بوده و مطالعات زیادی در خصوص تاثیر هر یک از این سیستم ها، بر سازمان ها صورت گرفته است. با این وجود تا کنون مطالعات اندکی درباره ارتباط بین این سیستم ها و تاثیری که هم افزایی آنها بر کیفیت ، افزایش کارایی، اثربخشی و همچنین بهبود مستمر عملکرد سازمانی خواهد داشت، انجام شده است. در این مقاله یک سیستم مدیریت کیفیت مبنی بر مکانیزم برنامه ریزی منابع تولید ارائه شده و به بررسی اثربخشی و کارایی توسعه سیستم های اطلاعاتی بر پایه این سیستم پرداخته می شود. همچنین نشان داده خواهد شد که چطور توسعه این سیستم ها با ایجاد یک هم افزایی مشترک و تاثیر متقابل بر روی یکدیگر ، زمینه های افزایش بهره وری در سازمان ها و مراکز تولیدی را فراهم خواهند نمود و باعث شکل گیری چرخه بهبود مستمر در آنها می گردد. در نهایت به همراه یک مطالعه موردی نتایج توسعه و یه کارگیری این سیستم در یک شرکت سازنده لوله و قطعات خودرو آورده شده است.