سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
مهرداد آقایی خفری – استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران، دانشکده مکانیک
کوروش شیروانی – استادیار، پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو، پژوهشگاه فناوریهای ن
امیر فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای

چکیده:

سوپر آلیاژهای پایه نیکل بدلیل دارا بودن خواص ویژه، برای قطعات داغ مورد استفاده در توربین های گازی مورد استفاده قرار می گیرند. با وجود اینکه این آلیاژ ها مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون دمای بالا دارند اما از مقاومت خوبی در برابر خوردگی داغ برخوردار نیستند. با توجه به استفاده در کاربردهای طولانی مدت دمای بالا، امروزه تحقیقات زیادی در زمینه فناوری پوشش دهی سوپر آلیاژها انجام می شود. اکثر این پوشش ها که از گروه آلومینایدهای نفوذی هستند بواسطه نفوذ داخلی Al، نفوذ خارجی Ni یا در مواقعی به واسطه هر دو نوع نفوذ تشکیل می شوند. جهت نفوذ عناصر یاد شده تابعی از پارامترهای دینامیکی و سینتیکی، روش آلومینایزینگ، درجه حرارت و زمان پوشش دهی می باشد. در پژوهش حاضر پوشش آلومیناید نفوذی به روش دوغابی روی نمونه های کانال دار از جنس سوپر آلیاژ پایه نیکل GTD-111 اعمال گردیده و مکانیزم نفوذ تشکیل این نوع پوشش بررسی شده است. در نتیجه با تغییرات مناسب پارامترهای دما و زمان در فرآیند پوشش دهی، مکانیزم نفوذ داخلی Al و نفوذ جززئی خارجی Ni به عنوان مکانیزم غالب تشکیل پوشش بدست آمده است.