سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شکیبا رمضانی – دانشگاه فردوسی مشهد
معصومه ذاکریان مقدم – دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین محمودی قرائی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سازند سیلیسی آواری پسته لیق برش چهل کمان واقع درشرق حوضه کپه داغ در بخش های تحتانی و فوقانی دارای لایههای نسبتاًضخیمی از کانیهای تبخیری است. نتایج آنالیز XRD و مطالعات پتروگرافی نشان میدهد که کانیهای موجود درسنگهای تبخیری عمدتاً شامل ژیپس ومقادیراندکی نیز انیدریت است. مقدار برم در این نمونه ها بین ۲/۵ تا ۱۴ ppm در نوسان است. همچنین باتوجه به مقادیر Br اندازه گیری شده (کمتر از ۲۰ ppm در این سنگها دلالت می نماید که منشا این تبخیریها غیردریایی بوده احتمالاً مربوط به محیط پلایا( سبخای قاره ای) می باشد. نتایج حاصل از تجزیه ژئوشیمیائی با شواهد رسوب شناسی به خوبی مطابقت نشان میدهد.