سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

سعید بداغ آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در مخازن ماسه سنگی با بزرگترین مشکلی که مواجه می باشیم، پدیده تولید ماسه می باشد. این پدیده که در آن دانه های ماسه به علت فشارهای زیاد وارده از سنگ مخزن جدا می شوند، هر ساله هزینه های قابل توجهی را به شرکتهای نفتی تحمیل می کند. در طی فرآیند تولید ماسه، تنشهای کششی و برشی وارد بر دیواره اطراف چاه از مقاومت آن تجاوز می کند و در نتیجه ذرات ماسه بصورت دانه دانه از ماتریکس اولیه خود جدا می شوند. از اینرو می بایست که قبل از رسیدن به این مرحله، پیش گیری های لازم انجام شود که برای انجام این امر بایستی زمان و مقدار تولید ماسه قبل از تولید تخمین زده شود. در ا ین راستا تکنیکهای پیش بینی تولید ماسه مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله ا بتدا مکانیزم و علل تولید ماسه مورد بررسی قرار گرفته اند و در ادامه تکنیکهای مورد استفاده مورد تحلیل قرار گرفته اند.