سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کرمی نژاد – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کرمان، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرما
امیر صرافی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، بخش متالوژی
سعید حافظی – مدیر واحد مهندسی فرایند۱، مجتمع صنایع لاستیک کرمان
مهدی یزدانپناه – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مجموعه قالب پخت از یک بخش داخلی بنام پاترن (که گل و آج تایر بر روی آن ایجاد شده است) و یک زمینه نگهدارنده پاترن، بنام قالب پشتیبان تشکیل شده است. بخار آب گرم بعنوان انرژی پخت، بطور مستقیم در فصل مشترک پاترن و قالب پشتیبان جریان داشته و بخش اعظمی از گرما از طریق پاترن به تایر خام می رسد تا پروسه ولکانیزاسیون پخت تایر صورت پذیرد. کندانس شدن بخار آب در فصل مشترک و هجوم یونهای مهاجم به این منطقه و همچنین اتصال گالوانیکی پاترن با فولاد دشرایط مساعدی را برای جوانه زنی و رشد فیلم یکنواخت اکسید آلومینیوم بروری سطح داخلی پاترن فراهم می کند. جداشدن این لایه محافظ از سطح آلیاژ مادر بوسیله تنش های موجود در سیستم مثل تنش های رشد حرارتی و مکانیکی شرایط مساعدی را برای رشد مجدد لایه دیگری فراهم می کند. فعالیت متناوب این دو مکانیزم (رشد لایه و جدا شدن آن) تشکیل یک پوسته از اکسید آلومینیوم هیدراته (بوهمایت) می دهد. این پوسته با تغییر در ابعاد قالب باعث کاهش عمر قالب و خارج شدن آن از خط تولید تایر می شود که علاوه بر هزینه بالای این قالب ها، باعث کاهش در تولید تایر میشود. برای بررسی رفتار خوردگی آلیاژهای فوق در شرایط پخت اثر عوامل محیطی مثل pH، آنیونهای موجود در محیط هدایت الکتریکی و ممانعت کننده ها مورد مطالعه قرا گرفت. آزمایشمتالوگرافی برای بررسی ساختار آلیاژها و آزمایش پتانسیواستات برای بررسی اثرات توام محیطی و متا لورژیکی بر نحوه خوردگی آلیاژهای پاترن انجام شد.