سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید مجدالدین میرمحمد حسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد آزادی – کارشناس ارشد خاک وپی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

روانگرایی پدیده ای است که در اغلب زلزله های بزرگ خسارات قابل ملاحظه ای را بوجود آورده است . گرچه بررسی نحوه و چگونگی وقوع این پدیده در ساختگاه های همگن و متجانس کم وبیش بصورت امری کلاسیک و کاملا مشخص درآمده است، لیکن وجود ناهمگنی در لایه های خاک می تواند موجب بروز دشواری هایی در امر ارزیابی نحوه بروز این پدیده در ساختگاه باشد . یکی از مواردی که چنین مسایلی را بدنبال خواهد داشت، عدسی های سست و ضعیف ماسه در خاک بوده که به مثابه نقطه ضعفی در زمان وقوع زلزله می توانند منشا شروع و گسترش این پدیده گردند . علیرغم وجود ساختگاه های بسیاری حاوی لنزهای ماسه ای و بروزخساراتی دراثر روانگرایی این عدسی ها درزلزله های گذشته، تابه حال مطالعات محدودی آنهم تنها درخصوص عدسی های منفرد، پیرامون رفتار و مکانیزم شکست عدسی های ماسه انجام شده است . دراین مطالعه با استفاده از نتایج و دستاوردهای مطالعات انجام شده درخصوص رفتار عدسی های منفرد ماسه به هنگام وقوع زلزله، رفتار دو عدسی ماسه ای درکنار یکدیگر تحت اثر بارهای رفت وبرگشتی مورد مطالعه قرارگرفته است.