سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اصغر ارجمندنیا –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] تحولات جمعیتی، گسترش روز افزون شهرها، و روند رو به رشد توسعه شهری، مدیریت شهری کارآمد و توسعه شهری پایدار را بیش از پیش ضروری می نماید. در راستای چنین رویکردی، توسعه شهرهای جدید به عنوان بخش نوین و قابل توجه توسعه شهری کشور، سهم و نقش عمده از توسعه شهری را به خود اختصاص می دهد. اما تحقق توسعه شهرهای جدید، در گرو جلب و بکارگیری مشارکت مردم و نهادهای غیر دولتی است . بر این اساس، توسعه شهرهای جدید با نگرش جدیدی همراه خواهد بود. رویکرد جدید مدیریت توسعه شهری، از نگرش های زیر متاثر است: – در سطح جهانی، از دهه ۱۹۹۰ به بعد، نگرش های جدید توسعه پایدار ارائه شده که همگی شرط تحقق توسعه پایدار را حضور و مشارکت مردم و نهاد های غیر دولتی در فرآیند توسعه دانسته اند. – در سطح ملی، طی دهه اخیر، بر تعمیق جامعه مدنی و مشارکت نهادهای غیر دولتی، و بکارگیری ظرفیت های بخش غیر دولتی تاکید بسیار شده و جلب مشارکت های مردمی مورد حمایت و تشویق قرار گرفته است . به این ترتیب، توسعه شهرها جدید، با رویکردهای جدید امکان پذیر بوده، و تحقق و توسعه آنها، مستلزم سازماندهی و مشارکت بخش غیر دولتی در فرآیند توسعه است. رویکرد جلب مشارکت نهادهای مردمی، روابط متنوع نهادهای دولتی و غیر دولتی را در قلمرو مدیریت توسعه شهری تعریف می کند. به گونه ای که بخش مردمی و غیر دولتی، در فرآیندهدایت، کنترل و اداره امور، ساخت و بهره برداری و اسکان، مشارکت داشته و درگیر شود . رویکرد نوین در سطح ملی، و در شرایط متحول جامعه و ضرورت های آن، نمی تواند مورد غفلت قرار گیرد.و ضروری است که مجموعه امکانات و ظرفیت های بخش دولتی و غیر دولتی بکار گرفت شود . بی شک، حضور و مشارکت نهادهای غیر دولتی در عرصه های فعالیت توسعه شهری با استقبال عمومی مواجه بوده، و گویای شروع فرآیند گذار در جامعه ایران است. این مقاله در پی آن است که در جهت تحقق توسعه پایدار شهری شهرهای جدید، مکانیزم های سازماندهی و مشاکرت نهادهای غیر دولتی در مراحل ساخت و بهره برداری و اسکان شهرهای جدید تعریف و تدوین شده، و راهبردها و راهکارهای اجرایی مناسب ارائه گردد. در تدوین مکانیزم های سازماندهی و مشارکت به نوع و زمینه های مشارکت نهادهای مشارکتی زمینه های فعالیت، مراخل ممشارکت و … پرداخته میشود.