سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباسعلی قدیریان – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

در گذشته آموزش های رسمی می توانست نیازهای شغلی افراد را برآورده کرده و سازمان را نیز در استفاده بهینه از منابع خود یاری دهد. اما در شرایط امروز که تغییرات فناوری شدید و دانش و معرفت انسان، عمده ترین عامل ایجاد و حفظ مزیت های رقابتی شرکت ها گردیده است دیگر تنها آموزش های رسمی نمی تواند نیازهای سازمان را برآورده سازد. به همین جهت موضوع مدیریت دانش و نهادینه کردن فرآیند یادگری توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است و هر یک از متفکرین از دیدگاه خاص به بحث و تحلیل آن پرداخته اند. در این مقاله تلاش خواهد شد مفاهیم آموزش و یادگیری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس نظرات مختلف در زمینه یادگیری جمع بندی و در قالب مدل واحد یکپارچه ای ارائه گردد تا زمینه کاربرد موثرتر آن در جهت ایجاد مزیت رقابتی مهیا گردد.