سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید میرفندرسکی – پژوهشگاه صنعت نفت – واحد خوردگی فلزات
حمید قاسم – پژوهشگاه صنعت نفت – واحد خوردگی فلزات
نعمت ا… ادیبی – پژوهشگاه صنعت نفت – واحد خوردگی فلزات

چکیده:

در فرایند تصفیه گاز طبیعی حاوی سولفید هیدروژن و دی اکسیدکربن، از محلول دی اتانول آمین ۳۳ درصد استفاده می شود. خوردگی حفره ای شدید بر سطح فلز کربن استیل سینی بیست و چهارم و دیواره برج احیا، منجر به تحقیقات وسیعی برای یافتن علت وقوع آن شد. نتایج بررسیها و آزمایشهای الکتروشیمیایی نشان داد که در مراحل جذب و دفع گازهای اسیدی، علاوه بر تخریب دی اتانول آمین، وجود گوگرد عنصری در تشدید خوردگی موضعی نقش اساسی دارد. رفتار الکتروشیمیایی الیاژ مزبور در محلول دی اتانول امین حاوی CO2 , H2S و گوگرد عنصری حاکی از آن است که با افزایش حلالیت گوگرد در دی اتانول امین سرعت خوردگی افزایش می یابد ولی افزودن CO2 , H2S به محلول، اثر دی پلاریزاسیون آندی را زیاد می کند، به نحوی که خوردگی شدت می یابد .
مکانیزم خوردگی حفره ای بر سطح فلز کربن استیل بر اثر واکنشهای الکتروشیمیائی احیای گوگرد عنصری و اکسیداسیون آهن است؛ زیرا محصول خوردگی سولفید اهن غیر استئوکیومتری است که منجر به ایجاد پیل غلظتی گوگرد بر سطح فلز می شود. بر اثر تداوم خوردگی و افزایش ضخامت لایه ی سولفید آهن و تشکیل Tubercle آهن – گوگرد – سولفید اهن خوردگی حفره ای گسترش می یابد.