سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم جلالی فراهانی – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی ، دانشگاه صنعتی شریف
ابوالقاسم دولتی – دانشگاه صنعتی شریف
شادی تقوی – دانشگاه صنعتی شریف
محمد قربانی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

خواص ن وری، الکترونی و شیمیایی نانو ذرات طلا سبب شده که از پوشش نانو ذرات طلا برای تهیه ابزارهای فوتوالکترونیکی، سنسورهای بیوشیمیایی، مواد مقاوم به خوردگی و کاتالیست ها استفاده شود. جهت ساختار نانومتری مناسب، م کانیزم جوانه زنی و رشد پوشش طلا توسط تکنیکهای الکتروشیمیایی مانند ولتامتری سیکلی و روتوآمپرمتری مطالعه گردید. مشاهده شد که رسوب دهی نانو ذرات طلا با مکانیزم جوانه زنی لحظه ای انجام شده و ابعاد ذرات در محدوده نانومتری کنترل شدند. مورفولوژی و ساختار توسط روش AFM بررسی شده و اندازه ذرات در پوشش تنظیم گردید. اثر مواد افزودنی ظریف کننده بر اندازه و شکل نانو ذرات طلا به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی بررسی شد. برای این منظور از افزودنی سیس تئین در حمام رسوب دهی طلا استفاده شد. بررسی ها نشان داده که رسوب دهی نانو ذرات طلا با مدل رسوب لحظه ای شارفیکر کاملاٌ مطابقت دارد. اندازه ذرات حاصل در محدوده ۸۰-۱۰ نانومتر و متوسط اندازه ذرات ۵۰ نانومتر بدست آمد. در حضور افزودنی سیس تئین اندازه ذرات کاهش و توزیع ذرات یکنواخت تر شده و بعلاوه شکل ذرات کاملاً بصورت نیم کروی در می آید.