سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی محمد رشیدی – دانشجوی دکتری – دانشگاه تهران
احمدعلی آماده – دانشیار دانشگاه تهران
محسن صارمی – استادیار دانشگاه تهران
اله بخش کاووسی – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

چکیده:

اثر پیر سازی به مدت ۲۴ ساعت در دماهای مختلف بین ۶۵۰ C تا ۸۵۰ C بر مقدار رسوبات ′ γ وسختی ویکرز سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC ، بررسی گردیده است . نتایج نشان می دهند با افزایش دما مقدار رسوبات ′ γ ثانویه و سختی افزایش یافته در حالی که مقدار رسوبات ′ γ اولیه وکاربیدها تغییری نکرده است . با توجه به اثر مقدار وابعاد رسوبات ′ γ ثانویه بر استحکام سوپرآلیاژها، نتایج محاسبه شده ازمدلهای پیشنهادی مختلف با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است . بهترین همخوانی بین نتایج تجربی و مدلهای گرولد – هابرکورن وگلیتر – هامبوگن بوده که نشان می دهد مکانیزم برش رسوبات ′ γ ثانویه، مکانیزم اصلی افزایش سختی دراثر پیرسازی در دماهای زیر ۸۵۰ C است