سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا سیم چی – استادیار،دانشکده مهندسی وعلم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تف جوشی پودر فلزات توسط انرژی لیزر به عوامل متعددی بستگی دارد شدت انرژی سرعت حرکت منبع قطر موثر اشعه درصد هم پوشانی و ضخامت لایه پودر از جمله مهمترین این عواملند. دراین پژوهش اثر شرایط تولید بر چگالش و ریزساختار حاصل از تف جوشی مستقیم پوردهای اهنی توسط انرژی لیزر مطالعه شده است نتایج حاصل نشان میدهند که نمودار چگالش از روند اکسپنانسیلی کاهنده پیروی می کنند بدین معنی که با افزایش انرژی مخصوص تا حدود ۰/۲kj/mm2 سرعت ازدیاد چگالی بسیار زیادبوده وریزساختار حاوی حفره های بسیار بزرگ با ابعاد ۱-۰/۵ میلیمتر است همچنیندانه بندی فلز و شکل حفره ها همراستا با جهت ساخت کشیده شده اند با افزایش شدت انرژی سرعت چگالش کاهش می یابد ولی ابعاد حفره ها کوچکتر و ناپیوسته تر می شوند اگر انرژی ورودی از ۰/۸kj/mm3 فراتر رود افزایش چگالی ناچیز بوده و حفره ها در راستای حرکت منبع انرژی کشیده خواهند شد. دراین مقاله مکانیزم چگالش پودرهای اهنی تحت انرژی لیزر بر مبنای انرژی سطحی و گرانروی مذاب وابسته به شرایط تولید مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد.