سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد خندان –

چکیده:

یکی از چالش های همیشگی نظام پیشنهادها، نحوه صحیح اداره عملیات دبیرخانه آن است . در غالب نظام های مشاهده شده، سنتی بودن فرآیندهای نظام پیشنهادها، دبیرخانه را از عنصری پویا به واحدی منفعل تبدیل کرده است که بیشتر وقت مفید آن صرف انجام نامه نگاری و پیگیری مکاتبات می شود . خصوصاً در نظام هایی که از تکنیک های مؤثر جهت پیشنهاد گیری استفاده کرده اند و سرانه ارائه پیشنهاد آنها بالاست، این مسأله جدیتر شده تا آنجا که دبیرخانه نظام تبدیل به گلوگاهی می شود که توسعه نظام را با مشکلاتی جدی روبرو می سازد . در این مقاله سعی شده است با استفاده از تجربیات موجود در زمینه مکانیزه کردن فرآیندهای اداری، خصوصاً نظام پیشنهادها، راه حلی مناسب با استفاده از فن آوری اطلاعات برای مشکل فوق الذکر ارائه گردد .