سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره میرعمادی – عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

چکیده:

امروزه پیوند موسسات پژوهشی و چرخه صنعت از سطح ملی فراتر رفته و در سطح بین المللی و به عنوان یکی از مظاهر فرایند جهانی شدن مطرح است . از جمله مکا نیسمهای این پیوند بین المللی، اجرای برونسپاری تحقیقات از سوی شرکتهای چندملیتی به بخشهای تحقیقاتی موسسات تولیدی و یا بطور مستقیم به شرکتهای طراحی و یا آزمایشگاهها و موسسات تحقیق و توسعه در کشورهای جهان سوم است . در این مقاله این پدیده کوشش می گردد به سوالا ت زیر پاسخ داده شود : اولا پدیده برونسپاری تحقیقات یا Out Sourcing و Off Shoring چیست و چرا بوجود آمده است . ثانیا اشکال متفاوت قراردادهای برونسپاری تحقیق چگونه هستند . ثالثا امکانات و موانع کشوری چون ایران در راه جذب این راهبرد کدامند . این مقاله یک Briefing paper است و بر اساس اسناد کتابخانه ای تدوین گردیده است .