سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

پریسا پور همایون – گروه زمین‌ شناسی دانشگاه اصفهان
ایرج نور بهشت – گروه زمین‌ شناسی دانشگاه اصفهان
موسی نقره ئیان – گروه زمین‌ شناسی دانشگاه اصفهان
محمدعلی مکی‌زاده – گروه زمین‌ شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

اسکارن آهن در منطقه زنجانبر در ۴۰ کیلومتری جنوب کاشان واقع شده است. تشکیل این اسکارن ناشی فرایندهای متاسوماتیسم حاصل از نفوذ سیالات هیدروترمال نشئت گرفته از کمپلکس نفوذی این منطقه در سنگ‌های رسوبی سازنده باروت می‌باشد . کانسار مگنتیت به صورت توده‌ای در آخرین مرحله متاسوماتیسم اسکارن تشکیل شده است. مطالعات کانی‌شناسی و پارازنز کانی‌ها شرایط حاکم بر تشکیل اسکارن را در محدوده دمای (فرمول در متن اصلی مقاله) تعیین می‌کنند. بررسی الگوی عناصر REE کانسار آهن اسکارن های منطقه زنجانبر تهی شد یکی قابل‌ملاحظه‌ای از LA را نشان می‌دهد که احتمالاً به دلیل وجود رگچه های اپیدوت در منطقه و اپیدوت شدن توده‌های نفوذی این منطقه می‌باشد کاهش مقدار کل عناصر REE در کانسار آهنی منطقه ناشی از تأثیر فرآیندهای متاسوماتیسم و دگرگونی در پی اسکان زایی می‌باشد ولی روند کلی عناصر REE کانسارها آهن به جز LA با روند عناصر REE توده‌های نفوذی منطقه مشابه می‌باشد که نشان دهنده مشی مشترک آن‌ها می‌باشند.