سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش جواب ور – دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده:

شکل دهی انفجاری یکی از روشهای اقتصادی شکل دادن ورق ها و پوسته های فلزی است . انرژی مورد نیاز شکل دهی ازطریق انفجار ماده منفجره در زیر آب تأمین میشود . در عملیات موسوم به استقرار خرج در فاصله، ماده منفجره در فاصله معینی از قطعه قرار می گیرد . مقدار انرژی منتقله به ورق متأثر از هندسه استقرار و شیمی ماده منفجره است . در این تحقیق مکانیک انتقال انرژی همراه با انرژی کرنش و جرم ماده منفجره مورد نیاز جهت تکمیل عملیات مورد یک پژوهش نظری قرار گرفته است . همچنین تعدادی آزمایش جهت قضاوت در مورد نتایج نظری طراحی و اجراء گردیده است که حکایت از انطباق مطلوب نتایج نظری و تجربی دارند.