سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر رهنماراد – گروه زمین‌ شناسی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
عبدالرسول شفیعی – گروه زمین‌ شناسی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
رضوان یعقوبی – گروه زمین‌ شناسی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

یکی از روش‌های تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی، پخش سیلاب بر روی اراضی هموار دشت‌ها و ذخیره آن در آبخوان می‌باشد. در این مقاله با مقایسه نتایج میزان نفوذپذیری خاک حاصل از مطالعات صحرایی منطقه و مقادیر به دست آمده به وسیله روش‌های تجربی و تهیه نقشه بافتی خاک منطقه، مکان مناسب جهت هدایت سیلاب‌های منطقه و ارتقاء کیفیت منابع آبی تعیین گردیده است.