مقاله مکان يابي اقليمي کشت سيب در شهرستان سميرم با استفاده از مدل هاي سلسله مراتبي (AHP)، بولين و انواع روش هاي مدل فازي در محيط GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۵۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مکان يابي اقليمي کشت سيب در شهرستان سميرم با استفاده از مدل هاي سلسله مراتبي (AHP)، بولين و انواع روش هاي مدل فازي در محيط GIS
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب
مقاله سميرم
مقاله مکان يابي
مقاله Arc GIS ،OWA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالدي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرستان سميرم با دارا بودن حدود ۱۲% اراضي کشاورزي استان اصفهان و قرار دادن ۹۰% اين اراضي به کشت سيب جايگاه ويژه اي در کشور داراست. کشت بي رويه اين اراضي و به تبع آن مخاطرات طبيعي، محدوديت هاي کشت، معضلات و تهديدات زيست محيطي بوجود آمده ما را بر آن داشت تا با مطالعه و شناسايي مناطق بهينه از نظر اقليمي و توان هاي محيطي، بهترين مناطق را براي کشت سيب شناسايي نماييم.
هدف اصلي اين پژوهش عبارتند از:
الف- شناسايي مهم ترين معيارهاي اقليمي و محيطي کشت سيب در شهرستان.
ب- مکان يابي مناطق مناسب کشت سيب در شهرستان سميرم با استفاده از تکنولوژي GIS
شناسايي معيارها، استفاده از نرم افزارهاي Arc GIS و Edrisi، تحليل AHP، ترکيب لايه ها و استفاده از منطق هاي بولين و فازي در حالت هاي مختلف، روند کلي کار را نشان مي نمايد.