مقاله مکان يابي ايستگاه آتش نشاني با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند شاخصه TOPSIS و SAW و انتخاب مکان بهينه با استفاده از روش بردا (شهر صنعتي البرز قزوين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۵۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: مکان يابي ايستگاه آتش نشاني با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند شاخصه TOPSIS و SAW و انتخاب مکان بهينه با استفاده از روش بردا (شهر صنعتي البرز قزوين)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان يابي
مقاله سامانه اطلاعات مکاني (GIS)
مقاله روش هاي TOPSIS ،SAW

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقهي فرهمند ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي كريمي بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين تحقيق تعيين مکانهاي مناسب و انتخاب بهترين مکان براي احداث ايستگاه آتش نشاني در شهر صنعتي البرز قزوين مي باشد. براي اين منظور از سامانه اطلاعات مکاني (GIS) و روش TOPSIS وSAW  و مقايسه آنها با استفاده از روش بردا استفاده شده است.
در اين تحقيق با بررسي و ارزيابي فاکتورهاي موردنياز در مکان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني ابتدا با توجه به فاکتورهاي لازم براي مدل سازي مکانهاي مناسب ايستگاه ها، نقشه هاي فاکتور تهيه و طبقه بندي مجدد روي آنها انجام گرفته و سپس با استفاده از مدل تهيه شده، نقشه هاي فاکتور به روش همپوشاني شاخص تلفيق و مناطق مناسب مشخص و با استفاده از روش TOPSISو SAW که از روشهاي تصميم گيري چند شاخصه هستند، بهترين مکان براي احداث ايستگاه آتش نشاني تعيين گرديده است.