مقاله مکان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از روش تحليل شبکه و مدل AHP در محيط GIS مطالعه موردي: شهر قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۹۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: مکان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از روش تحليل شبکه و مدل AHP در محيط GIS مطالعه موردي: شهر قم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان يابي
مقاله GIS
مقاله تحليل شبکه
مقاله مدل AHP
مقاله ايستگاه هاي آتش نشاني
مقاله شهر قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادياني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي زاد شمس اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ميان کاربري ها و خدمات موجود در شهر، توزيع و مکان يابي بهينه ايستگاه هاي آتش نشاني به دليل اهميت و توجه روزافزون به امر ايمني در شهرها و ارایه تمهيداتي در زمينه پيشگيري و مقابله با آتش سوزي و حادثه از اهميت قابل توجهي برخوردار است. شهر قم با جمعيتي در حدود ۹۵۷۴۵۷ نفر در سال ۱۳۸۵ و به عنوان يک شهر پرجمعيت، از نظر تعداد و پراکندگي واحدهاي خدماتي از جمله ايستگاه هاي آتش نشاني با کمبود روبرو است. در اين مقاله با روش توصيفي – تحليلي و با بهره گيري از روش تحليل شبکه در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)، توزيع فضايي، مکان استقرار و شعاع عملکرد ايستگاه هاي آتش نشاني موجود شهر قم مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد که الگوي پراکنش ايستگاه هاي آتش نشاني شهر قم در وضع موجود از الگوي مناسبي برخوردار نمي باشد و فاصله زماني رسيدن خودروهاي آتش نشاني به آخرين نقطه منطقه تحت پوشش خود بيش از ۵ دقيقه مي باشد که با مدت زمان استاندارد، ۲ دقيقه اختلاف داشته و عملا يک سوم شهر به اين کاربري دسترسي مناسب ندارد. بنابراين با به کارگيري مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP) و تلفيق آن با قابليت هاي GIS، براي مناطق خارج از شعاع عملکردي ايستگاه هاي موجود، ۵ ايستگاه جديد مکان يابي و پيشنهاد گرديد تا کل فضاي شهر، بر اساس استاندارد ۳ دقيقه اي رسيدن خودروهاي آتش نشاني به محل حريق، تحت پوشش ايستگاه هاي آتش نشاني موجود و پيشنهادي قرار گيرد.