مقاله مکان يابي ايستگاه هاي باران سنجي با استفاده از آنتروپي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مکان يابي ايستگاه هاي باران سنجي با استفاده از آنتروپي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باران سنج
مقاله مکان يابي
مقاله آنتروپي انتقال اطلاعات
مقاله الگوريتم ژنتيک و الگوريتم ترتيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي حسيني آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ حداد اميد
جناب آقای / سرکار خانم: هورفر عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مناسب بودن تراکم و توزيع باران سنجها در شبکه هاي باران سنجي هر منطقه، گامي موثر در موفقيت طرحهاي آبي و برنامه ريزي هاي منطقه اي و استفاده موثر از اطلاعات مي باشد. در اين پژوهش با استفاده از مفهوم آنتروپي انتقال اطلاعات، موقعيت ايستگاه هاي جديد باران سنجي در شبکه باران سنجي حوزه باتلاق گاوخوني با استفاده از داده هاي بارندگي سالانه ايستگاه ها (۱۳۸۵-۱۳۵۶) تعيين شد. براي مکان يابي باران سنج ها از دو الگوريتم ترتيبي و ژنتيک استفاده و براي هر الگوريتم دو هدف بيشينه کردن حداقل آنتروپي انتقال اطلاعات و بيشينه کردن متوسط آنتروپي انتقال اطلاعات، تعريف و سپس عملکرد مدل ها با يکديگر مقايسه شده است. نتايج نشان دهنده عملکرد بهتر و برتري نسبي الگوريتم ژنتيک بر الگوريتم ترتيبي با هر دو هدف بيشينه کردن حداقل آنتروپي (حداکثر ۱٫۳۱+، ۱٫۳۴+ و ۰٫۱۲+ درصد به ترتيب در نواحي يک، دو و سه) و بيشينه کردن متوسط آنتروپي (حداکثر ۰٫۳۵+، ۰٫۲۱+ و ۰٫۰۲+ درصد به ترتيب در نواحي يک، دو و سه) بود.