مقاله مکان يابي بهينه توليدات پراکنده در شبکه هاي توزيع به روش الگوريتم مورچگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: مکان يابي بهينه توليدات پراکنده در شبکه هاي توزيع به روش الگوريتم مورچگان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد پراکنده
مقاله الگوريتم مورچگان
مقاله بهينه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قليان غضنفر
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيشرفت هاي اخير در حوزه تکنولوژي منابع تجديد پذير به همراه افزايش تقاضا و نياز به انرژي پاک و ارزان باعث گرايش روزافزون به توليد پراکنده (DG) شده است. قرارگيري واحدهاي DG در سيستم قدرت درصورتي که به طور صحيح و مطالعه شده انجام گيرد به پايداري سيستم، افزايش قابليت اطمينان، کاهش تلفات و کاهش هزينه نهايي توليد مي انجامد. در اين مقاله روشي برمبناي الگوريتم مورچگان، براي جايابي بهينه توليدات پراکنده جهت حداقل سازي هزينه ها ارايه مي گردد. روش پيشنهادي بر روي يک سيستم ۳۴ شينه IEEE تست و مکان، ظرفيت و تعداد بهينه مولدها تعيين مي گردد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد اگر توليدات پراکنده قادر به توليد توان راکتيو باشند، با کاهش بيشتر تلفات شبکه، تاثير مثبت استفاده از آنها افزايش مي يابد.