مقاله مکان يابي تغذيه مصنوعي آبخوان حوضه آبريز مرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۵۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مکان يابي تغذيه مصنوعي آبخوان حوضه آبريز مرگ
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان يابي
مقاله تغذيه مصنوعي
مقاله حوضه مرگ
مقاله استان کرمانشاه
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي امجد
جناب آقای / سرکار خانم: حصادي همايون
جناب آقای / سرکار خانم: نادريان پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوضه آبخيز مرگ با وسعت ۱۵۰٫۱۴۶۶ کيلومتر مربع در استان کرمانشاه واقع در غرب ايران قرار گرفته است. اين حوضه يکي از سرشاخه هاي رودخانه کرخه است. استفاده بي رويه و عدم مديريت صحيح بهره برداري از منابع آب زيرزميني اين حوضه، وضعيت آبخوان آن را دستخوش تحولات نامطلوبي نموده است؛ به طوري که هر ساله شاهد افت فزاينده سطح آب زيرزميني منطقه هستيم. در اين مطالعه که با هدف تعيين مکان مناسب براي تغذيه مصنوعي آبخوان حوضه آبخيز مرگ صورت گرفته است، ابتدا با استفاده از اطلاعات ۴۶ پيزومترحفر شده در حوضه و داده هاي ثبت شده ۹ سال آماري از ۷۶-۱۳۷۵ الي ۸۵-۱۳۸۴، اقدام به ترسيم نيمرخ هاي طولي و عرضي سطح آب زيرزميني شده است. با توجه به نيمرخ هاي رسم شده مناطق بحراني حوضه از نظر افت سطح آب زيرزميني شناسايي گرديدند. سپس تعداد پانزده لايه اطلاعاتي شامل شيب، کاربري اراضي، ژئومرفولوژي، ضخامت آبرفت، ليتولوژي، خاک، افت سطح آب، ضريب انتقال، سطح جمع کننده، هيپسومتري، شبکه آبراهه، گسل، قنات، سطوح همدما و همبارش تهيه شد. لايه هاي تهيه شده در قالب سه مدل رياضي Boolean، Multi-Class-Maps و AHP و با توجه به دو روش متداول تغذيه مصنوعي (سطحي و تزريقي) به صورت جداگانه وزن دهي و تلفيق شدند. نقشه هاي نهايي حاصل از تلفيق لايه هاي اطلاعاتي در مدل Boolean با دو کلاس مناسب و نامناسب و در مدل هاي Multi-Class-Maps و AHP با پنج کلاس بسيار مناسب تا بسيار نامناسب، گوياي شرايط مناسب تغذيه در بخش هاي انتهايي حوضه دارد. به منظور ارزيابي مدل هاي مورد استفاده ، سه لايه اطلاعاتي شيب، ژئومرفولوژي و ليتولوژي به عنوان عرصه کنترل در نظر گرفته شد؛ به گونه اي که واحدهاي با بالاترين امتياز در هر روش انتخاب و ارزش آن با نتايج حاصل از سه روش مقايسه گرديد. نتيجه به دست آمده نشان داد که مدل AHP با داشتن بيشترين درصد همپوشاني و کمترين مساحت، بهترين مدل مکان يابي از ميان مدل هاي آزمايش شده براي منطقه مورد نظر است. پس از آن مدل Multi-Class-Maps و در رتبه آخر مدل Boolean قرار دارند. متوسط ميزان همپوشاني در اين روش ها براي دو روش تغذيه سطحي و تزريقي به ترتيب ۹۷٫۸، ۹۷، ۹۳٫۷، ۹۵، ۷۸٫۶، و ۸۴٫۶ بوده است.