مقاله مکان يابي فرودگاه استان سمنان با استفاده از روشهاي تاپسيس و مکان يابي مرکز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۳۴۱ تا ۳۵۰ منتشر شده است.
نام: مکان يابي فرودگاه استان سمنان با استفاده از روشهاي تاپسيس و مکان يابي مرکز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانيابي مرکز
مقاله روش تاپسيس
مقاله مکانيابي فرودگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحعلي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ميرجلالي فرشته السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مکانيابي صحيح فرودگاهها يکي از مهم ترين عوامل در سرويس دهي بهينه آنهاست. فرض کنيد شبکه G=(V,E) که راسها و يالهاي آن داراي وزن هستند داده شده باشد. در مساله مکانيابي مرکز، هدف پيدا کردن نقطه اي بر روي شبکه است به گونه اي که فاصله وزني اين راس تا دورترين نقطه روي شبکه کمينه شود. در اين مقاله ابتدا مروري بر مساله مکان يابي مرکز و روش تاپسيس داشته، سپس با ترکيب مدل مکان يابي مرکز و روش تاپسيس با در نظر گرفتن مراکز شهرستان هاي استان سمنان به همراه شهر بيارجمند به عنوان رئوس درخت استان، به مکان يابي فرودگاه استان سمنان پرداخته مي شود. در اين مقاله نشان داده مي شود که با توجه به شاخصهاي در نظر گرفته شده بهترين محل يراي احداث فرودگاه استان سمنان، در ۱۶ کيلومتري غرب شهر دامغان است.