مقاله مکان يابي محل دفن بهداشتي زباله روستايي با استفاده از مدل فرايند شبکه اي تحليل (ANP): مطالعه موردي نواحي روستايي شهرستان قوچان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: مکان يابي محل دفن بهداشتي زباله روستايي با استفاده از مدل فرايند شبکه اي تحليل (ANP): مطالعه موردي نواحي روستايي شهرستان قوچان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان يابي
مقاله دفن بهداشتي زباله
مقاله مدل فرايند شبکه اي تحليل
مقاله نواحي روستايي قوچان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي سبكبار حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فريدوني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق از روش شبکه اي تحليل، يک روش چندمعياره تصميم سازي براي انتخاب مکان هاي مناسب و مستعد براي دفن زباله در شهرستان قوچان استفاده شده است. در روش ANP معيارهاي کمي و کيفي و وابستگي متقابل بين معيارها مورد توجه قرار مي گيرد. انتخاب مکان مناسب براي محل دفن زباله موضوعي پيچيده و نيازمند توجه به عوامل متعددي است. در اين تحقيق از چند معيار (اجتماعي، اقتصادي، محيطي و فني) براي انتخاب محل مناسب دفن زباله استفاده شده است. فرايند تشخيص واحدهاي مناسب براي دفن زباله طي چند مرحله انجام شده است که مقاله اين مراحل را به صورت کامل بيان کرده است، نتيجه نهايي تعيين واحدهاي مناسب براي محل دفن زباله مي باشد.