مقاله مکان يابي مراکز آموزشي دبيرستان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، نمونه موردي شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۵۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: مکان يابي مراکز آموزشي دبيرستان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، نمونه موردي شهر تبريز
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربري اراضي
مقاله فضاهاي آموزشي
مقاله مکان يابي
مقاله تبريز
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش سريع جمعيت شهرهاي ايران به خصوص شهرهاي بزرگ موجب افزايش تقاضا براي خدمات و کالاهاي عمومي شده است. و اين امر به دليل نبود نظام مدون و دقيق برنامه ريزي در اکثر شهرهاي ايران مشکلات فراواني را به وجود آورده است، که از مهم ترين آنها کاهش سرانه خدمات آموزشي مي باشد. مکان هاي آموزشي يکي از کاربري هاي اساسي است که تخصيص فضا به اين کاربري از موضوعات مهم برنامه ريزان و برنامه ريزي شهري مي باشد. به دليل حساسيت اين کاربري و ارتباط مستقيم آن با خانواده ها، نحوه تخصيص فضا براي کاربري آموزشي از اهميت زيادي برخوردار است. اين مساله در شهرهاي بزرگ از جمله تبريز بنا به دلايل متنوعي چون تراکم بالاي جمعيت، کمبود زمين و همجواري کاربري هاي مختلف با يکديگر دشواري مساله را افزايش داده است. در تحقيق حاضر با تشکيل پايگاه اطلاعاتي، مراکز آموزشي دبيرستان شهر تبريز با بررسي متغيرهاي مهمي چون جمعيت، کاربري مطلوب شهري، مکان مدارس، عامل سازگاري، مطلوبيت، فاصله از کاربري هاي ديگر و با بهره گيري از فناوري سيستم اطلاعات جغرافيايي موردارزيابي قرار گرفته است. سپس از طريق مدل AHP هر کدام از لايه ها ابتدا به صورت منفک وزن دهي شده و پس از آن در ترکيب با لايه هاي ديگر وزن نهايي آنها مشخص گرديده است.