مقاله مکان يابي منابع توليد پراکنده در شبکه هاي توزيع انرژي الکتريکي در حضور عدم قطعيت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۳ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مکان يابي منابع توليد پراکنده در شبکه هاي توزيع انرژي الکتريکي در حضور عدم قطعيت ها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهينه سازي با معيارهاي چندگانه
مقاله ريسک
مقاله عدم قطعيت
مقاله فازي
مقاله منابع توليد پراکنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلقي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حقي فام محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پارسامقدم محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مساله تعيين تعداد، موقعيت و ظرفيت منابع توليد پراکنده در شبکه هاي توزيع انرژي الکتريکي در حضور عدم قطعيت در اطلاعات بار و قيمت برق بازار انتقال، در قالب يک مدل رياضي با معيارهاي چندگانه فرموله بندي شده است. اهداف مکان يابي در مدل پيشنهادي عبارتند از: ۱) کمينه سازي هزينه هاي سرمايه گذاري و بهره برداري، ۲) کاهش ريسک هاي فني سيستم و ۳) کاهش ريسک اقتصادي ناشي از عدم قطعيت ها. براي مدل سازي عدم قطعيت ها از تئوري مجموعه هاي فازي استفاده شده است. مدل رياضي پيشنهادي توسط ويرايش خاصي از الگوريتم ژنتيک حل شده است. نتايج اجراي مدل و روش پيشنهادي روي يک شبکه توزيع نمونه ارايه گرديده است.