مقاله مکان يابي کشت بامبوي موسو در جلگه شرق گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: مکان يابي کشت بامبوي موسو در جلگه شرق گيلان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جلگه شرق گيلان
مقاله بامبوي موسو
مقاله مناطق مستعد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي راد لادن
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي طوبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بامبو سريع الرشدترين گياه سياره زمين است. اين الگوي رشد آن را در حداقل زمان قابل بهره برداري و دسترسي مي کند. بامبوي موسو يکي از مهم ترين گونه بامبوهاي چوبي در چين بوده و نقش اکولوژي مهمي دارد و جوانه هاي آن داراي ارزش خوراکي مي باشد. اين تحقيق به منظور شناخت مناطق مستعد کشت گياه بامبوي موسو انجام شده است. عناصر اقليمي و خصوصيات فيزيولوژيک اين گياه مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج به صورت نقشه مناطق مستعد و نامستعد ارايه شده است. روش تحقيق کاربردي، با استفاده از داده هاي توصيفي و تحليل آن، به همراه عمليات ميداني با توجه به مباني علم جغرافياي طبيعي است. نتيجه پژوهش نشان داد که از نظر اقليمي تقريبا تمام مناطق جلگه اي شرق گيلان مستعد کشت بامبوي موسو مي باشند اما از آنجا که اين گياه خاک هاي غرقابي را نمي پسندد و با توجه به غرقابي بودن خاک هاي بخش ساحلي، اين مناطق براي کشت بامبو نامناسب مي باشند.