مقاله مکان يابي QTL مقاومت به سفيدک پودري (Oidium neolycopersici L. Kiss) در گوجه فرنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۶۳۵ تا ۶۴۹ منتشر شده است.
نام: مکان يابي QTL مقاومت به سفيدک پودري (Oidium neolycopersici L. Kiss) در گوجه فرنگي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوجه فرنگي
مقاله سفيدک پودري
مقاله تجزيه QTL
مقاله نقشه پيوستگي
مقاله نشانگر SCAR
مقاله نشانگر CAPS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي نيا شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: زينالي خانقاه حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زالي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدميشاني سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين بررسي با هدف تعيين دقيق محل Ol-qtl1، مقاومت به سفيدک پودري در نمونه L. parviflorum G1.1601 و با استفاده از جمعيت حاصل از تلاقي بين گونه وحشي مقاوم و والد تجاري حساس L. esculentum رقمMoney Maker (MM)  اجرا شد. از جمعيت در حال تفرق F2 براي تهيه نقشه پيوستگي نشانگرهاي جديد و از جمعيت هايBC2  وBC2S1  براي مکان يابي دقيق استفاده شد. نشانگرهاي احاطه کننده (Flanking markers) اين QTL براي غربال جمعيت ها و شناسايي نوترکيب ها مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور پوشاندن ناحيه هدف، ۵۴ آغازگر جديد طراحي و در نهايت تعداد ۲۴ نشانگر اختصاصي جديد SCAR و CAPS معرفي شدند. نتايج ارزيابي بيماري در جمعيت هاي BC2 و BC2S1، وجود ناحيه موثر در کنترل مقاومت را بين دو نشانگر ct21 و ct184 تاييد کرد. افراد حامل آلل هموزيگوت از والد مقاوم، مقاوم به بيماري بودند و ميانگين شاخص بيماري در آن ها ۰٫۵ محاسبه شد، گياهان هتروزيگوت واکنش بينابيني داشتند و گياهان حامل آلل هاي هموزيگوت از والد حساس، اکثرا حساس بودند. نتايج کاربرد نشانگرهاي جديد در بالادست (Upstream) و پايين دست (Downstream) نشانگر tg25، نشان داد ناحيه کنترل کننده مقاومت در بالادست اين نشانگر قرار دارد. بر اساس نتايج اين مطالعه، فاصله تقريبي اوليه تعيين شده براي اين QTL از ۳۰ سانتي مورگان به حدود ۱۵ سانتي مورگان محدود شد. با توجه به پيوستگي نشانگرهاي جديد معرفي شده با ناحيه کنترل مقاومت، اين نشانگرها مي توانند براي انتخاب گياهان مقاوم در برنامه هاي اصلاحي گزينش بر مبناي نشانگر (Marker Assisted Selection) مورد استفاده قرار گيرند.