سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی کوثری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
سیدحسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای مکان یابی بهینه دستگاههای اندازه گیری شبکه های قدرت جهت تخمین حالت ۱ سیستمهای قدرت ارائه می گردد . نیازهای اساسی در طراحی محل نصب دستگاههای اندازه گیری شامل رؤیت پذیری ۲ و قابلیت اطمینان ۳ ، به همراه مینیمم کردن هزینه است . منظور از قابلیت اطمینان این است که با خروج هر کدام از RTU ها ( Remote Terminal Unit )سیستم هنوز رؤیت پذیر بوده و بتوان برنامه تخمین حالت را اجرا کرد . روش بهینه سازی مورد استفاده الگوریتم ژنتیک می باشد . در پایان مقاله نتایج بدست آمده بر روی شبکه های ۱۴ و ۳۰ باس
IEEE آورده شده است