سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسن طرازکار – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
دکترجواد ترکمانی – دانشار گروه اقتتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه مکان یابی تاسیسات ذخیره سازی گندم در استان فارس ، بعنوان بزرگترین تولید کننده این محصول در ایران ، می باشد. برای این منظور با استفاده از برنامه ریزی ریاضی در قالب مدل حمل و نقل ، علاوه بر حداقل نمودن هزینه حمل و نقل غیر مستقیم در این استان ، مکان های مختلف ایجاد تاسیسات ذخیره سازی این محصول مورد مقایسه قرار گرفتند. مطالعه بر اساس آمار و اطلاعات سال ۱۳۸۲ و با استفاده از بسته نرم افزاری Lingo انجام پذیرفت. داده های مورد نیاز نیز از سازمان حمل و نقل و پایانه های استان فارس و همچنین سازمان تعاون روستایی و اداره کل غله این استان تهیه گردید. نتایج حاصل از مطالعه بیانگر آن است که استفاده از الگوی بهینه پیشنهادی ، می تواند هزینه های ترابری گندم را تا ۳۸ درصد کاهش دهد. همچنین ایجاد سیلو در هر یک از مکان های پیشنهادی، می تواند باعث کاهش هزینه های حمل و نقل گندم از ۹ تا ۱۲/۲ درصد، نسبت به مدل بهینه گردد. در نتیجه با احداث تاسیسات ذخیره سازی و اجرای برنامه بهینه بطور همزمان، می توان هزینه های حمل و نقل این محصول را حدود ۵۰ درصد کاهش داد.